Doprava
Doprava objednaného tovaru vlastnými nákladnými autami až k zákazníkovi, prípadne na iné miesto podľa požiadaviek obchodných partnerov
Doprava
Doprava objednaného tovaru vlastnými nákladnými autami až k zákazníkovi, prípadne na iné miesto podľa požiadaviek obchodných partnerov
Technické poradenstvo
Odborné poradenstvo pri spracovávaní projektov, podpora a konzultácie pri riešení náročných hliníkových konštrukcií, spracovávanie technickej dokumentácie, cenových ponúk a kalkulácií.
Technické poradenstvo
Odborné poradenstvo pri spracovávaní projektov, podpora a konzultácie pri riešení náročných hliníkových konštrukcií, spracovávanie technickej dokumentácie, cenových ponúk a kalkulácií.
Poradenstvo pri realizácií projektov
Odborná pomoc pri koordinácii a riadení realizácie náročných projektov, poradenstvo pri príprave projektovej dokumentácie.
Poradenstvo pri realizácií projektov
Odborná pomoc pri koordinácii a riadení realizácie náročných projektov, poradenstvo pri príprave projektovej dokumentácie.
Školenie
Zabezpečujeme potrebné zaškolenie výrobných a technických pracovníkov, ich oboznámenie so systémami ALUMIL a technickými postupmi pri spracovaní materiálu a výrobe hliníkových konštrukcií všetkých typov.
Školenie
Zabezpečujeme potrebné zaškolenie výrobných a technických pracovníkov, ich oboznámenie so systémami ALUMIL a technickými postupmi pri spracovaní materiálu a výrobe hliníkových konštrukcií všetkých typov.