SKLAD A PREVÁDZKA – POŠTOVÁ ADRESA
Košovská cesta 2533/11B
971 01 Prievidza
Slovenská republika
+421 905 262 514
Obchodný riaditeľ
Bc. Jozef HRDÝ
hrdy@alumil.sk
00421-905 262 514
Manažér zahraničného obchodu
Mgr. Art. Zuzana MAROŠOVÁ
alumil@alumil.sk
00421-908 153 538
OBCHODNÉ ODDELENIE
Referent
Jana ZIMANOVÁ
00421-911 495 180
zimanova@alumil.sk
Referent
Ing. Adriána RIZIKYOVÁ
00421-911 808 429
rizikyova@alumil.sk
Referent
Monika DRÁBOVÁ
00421-911 808 429
drabova@alumil.sk
NAPÍŠTE NÁM

RM_Aluminium_SK
rm_aluminium_sk
NAPÍŠTE NÁM

SKLAD A PREVÁDZKA – POŠTOVÁ ADRESA
Košovská cesta 2533/11B
971 01 Prievidza
Slovenská republika
+421 905 262 514
Obchodný riaditeľ
Bc. Jozef HRDÝ
hrdy@alumil.sk
00421-905 262 514
Manažér zahraničného obchodu
Mgr. Art. Zuzana MAROŠOVÁ
alumil@alumil.sk
00421-908 153 538
OBCHODNÉ ODDELENIE
Referent
Jana ZIMANOVÁ
00421-911 495 180
zimanova@alumil.sk
Referent
Ing. Adriána RIZIKYOVÁ
00421-911 808 429
rizikyova@alumil.sk
Referent
Monika DRÁBOVÁ
00421-911 808 429
drabova@alumil.sk
TECHNICKÉ ODDELENIE
Vedúci technického oddelenia
Jaroslav ŠVEC
svec@alumil.sk
00421-901 900 532
Projekčný technik
Peter FLIMEL
flimel@alumil.sk
00421-901 900 531
Projekčný technik
Milan DOJČINOVIČ
dojcinovic@alumil.sk
00421-910 118 641
Projekčný technik
Marcela SZVOREŇOVÁ
szvorenova@alumil.sk
00421-910 811 515
Projekčný technik
Tomáš SZVOREŇ
TOMAS@alumil.sk
00421-911 811 505
Projekčný technik
Nikolas MARKO
nikolas@alumil.sk
00421-911 811 509
TECHNICKÉ ODDELENIE
Vedúci technického oddelenia
Jaroslav ŠVEC
svec@alumil.sk
00421-901 900 532
Projekčný technik
Peter FLIMEL
flimel@alumil.sk
00421-901 900 531
Projekčný technik
Milan DOJČINOVIČ
dojcinovic@alumil.sk
00421-910 118 641
Projekčný technik
Marcela SZVOREŇOVÁ
szvorenova@alumil.sk
00421-910 811 515
Projekčný technik
Tomáš SZVOREŇ
TOMAS@alumil.sk
00421-911 811 505
Projekčný technik
Nikolas MARKO
nikolas@alumil.sk
00421-911 811 509