FASÁDY

M6 SOLAR STAND ARD ALUTHERM PLUS

M6-Solar-Standard-Aluther-1zFasádny profilový systém s vynikajúcimi zvukovo-izolačnými vlastnosťami, vďaka ktorým je konštrukcie možné použiť do najrušnejších oblastí, mimoriadne zaťažených hlukom (mestá, objekty v oblasti rušnej cestnej premávky, letiská, priemyselné objekty). Vynikajúce statické vlastnosti umožňujú stavbu …

M50 ENERGY

M50-3-900x800Komplexný fasádny profilový systém s vynikajúcimi zvukovo-izolačnými vlastnosťami a vynikajúcimi tepelno-izolačnými parametrami. Vynikajúce statiscké vlastnosti umožňujúce stavbu malých aj veľkorozmerných konštrukcií bez pouźitia ocele a iných spavňujúcich prvkov. Systém umožňuje klasické stĺpovo-priečkové …